Passa la mar

Vés onsevulla,
passa la mar
-per quin atzar?-
la mar que rulla
paranys i risc.
Si visc no visc.
 
Clementina Arderiu (1889-1976), “Cançó del risc”