L’amor intransitiu

L’amor intransitiu sempre agonitza,
desafia la llum.
 
Lucia Pietrelli (1984-), “Mort d’un aviador tartamut”